หน้าแรก ไฮโซ ไซตี้ อินไซด์ ไฮโซ
"อ.เก่ง" ผู้ค้นพบคนแรกของโลกเปิดรหัสดวงชะตาชีวิตด้วยพระไตรปิฎก
18 ตุลาคม 2011 12:22 น.  View : 488  Post : 0


อาจารย์เก่ง-ศิวพร

นักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่จะทายชะตาชีวิตจากดวงดาวและเวลาเกิดเป็นหลัก แต่สำหรับนักโหราศาสตร์หญิงที่ชื่อ ''อาจารย์เก่ง ศิวพร'' หรือ ''มะลิวัลย์ พันธ์ศรี'' ผู้คร่ำหวอดในวงการดูดวงมาหลายสิบปี กลับใช้หลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก มาทำนายตัวบุคคล


ซึ่งท่านถือเป็นคนแรกของโลกที่ได้คิดค้นวิธีการดังกล่าวเมื่อไม่กี่ปีมานี้ โดยก่อนหน้านั้นท่านได้ใช้ชีวิตตามครรลองครองธรรมในหลักพุทธศาสนามาตลอด อดีตท่านเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุทหารอากาศ 01 ดอนเมือง รายการ "เก็บมาฟัง" และรายการสถานีวิทยุความเป็นไทย 98.75 ชื่อรายการ "เส้นทางชีวิต" ซึ่งทั้งสองรายการนี้จะสอดแทรกคติธรรมให้แก่ผู้ฟังทุกครั้ง และด้วยกุศลผลบุญแห่งการประพฤติดีประพฤติชอบที่ผ่านมา ซ้ำยังชอบใฝ่ศึกษาเรื่องราวเล้นลับในชีวิต และตำราโหราศาสตร์มากมาย ในที่สุดก็ได้นั่งสมาธิศีลภาวนาจนเกิดสัจธรรมทางความคิดว่าทุกคนเกิดมาล้วนมีวิบากกรรมและผลบุญติดตัวมามากน้อยต่างกัน จึงมีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน โดยตัวเลขของวัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สามารถนำมาคำนวณเชื่อมโยงกับข้อปฏิบัติทางพุทธศาสนาและรู้ว่าชาติที่แล้วบุคคลนั้น เคยทำกรรมอะไรมาบ้าง จึงควรจะเน้นปฏิบัติอย่างไรในชาตินี้ เพื่อผ่อนกรรมหนักให้เป็นเบา

กระทั่งวันหนึ่งก็ได้มาค้นพบสูตรตำราที่ท่านอาจารย์เก่งให้ชื่อว่า "การเปิดรหัสดวงชะตาชีวิต จากพระไตรปิฎก" ซึ่งท่านเป็นคนแรกที่ศึกษาค้นคว้าโหราศาสตร์หลักสูตรนี้ จากพระไตรปิฎกและเรียนรู้แปลคัมภีร์ตัวเลขตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในพระไตรปิฎกมีถึง 18 ศิลปศาสตร์ รวมพุทธศาสตร์อีก 1 ศาสตร์เป็น 19 ศาสตร์ และยังมีมงคลชีวิต 38 ประการ เป็นสูตรสำเร็จของการดำรงชีวิตประจำวัน นับได้ว่าเป็นหลักสูตรการทำนายดวงชะตาที่ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาทางหนึ่ง

"การเปิดรหัสดวงชะตาชีวิต จากพระไตรปิฎก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เป็นหลักธรรมคำสอนและให้เชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดับขันธ์ปรินิพพานเริ่มต้นพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่พุทธศักราชที่ 1 ซึ่งมี 7 วัน 12 เดือน 12  ปี  เพื่อให้รู้ว่าเป็นการเกิดของมนุษย์ทุกคน วันอะไร  เดือนอะไร  ปีอะไร ดังนั้น วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นที่มาของกิเลส เป็นที่มาของการเกิด เป็นที่มาของดวงชะตาชีวิตและอุปนิสัยของตัวเราเอง รหัสชีวิตของทุกคนจึงได้ถูกบัญญัติผูกติดไว้กับวัน เดือน ปีเกิด และเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา การเปิดรหัสดวงชะตาชีวิตจากพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ รู้แจ้ง รู้จริงเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไว้ถูกต้องชัดเจน และยังนำพาให้มนุษย์ค้นหาพบตัวเองเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์วินาทีแรกตลอดไปจนถึงวินาทีสุดท้าย  ทุกคนจึงมีวิถีชีวิตที่ความแตกต่างกัน คนที่ได้รับการเปิดรหัสดวงชะตาชีวิตจากพระไตรปิฎกจะสามารถล่วงรู้ในการดำเนินชีวิตของตนเองค้นพบความสำเร็จในทุกเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ สามารถนำพาชีวิตให้หลุดพ้นความทุกข์และนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า"หลักคำสอนทางศาสนา อาจไม่สามารถแทรกซึมสู่ทุกคนได้ แต่หากใช้หลักโหราศาสตร์โยงเข้ากับความเป็นไปของชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนาอย่างมีเหตุผล การเผยแผ่ศาสนาก็น่าจะได้รับการตอบสนองของผู้คนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกหามากมายจากทุกวงการรวมทั้งวงการบันเทิง ได้เคยให้อาจารย์เก่งพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของศาสตร์นี้จนเห็นผลมาแล้วหลายราย

ดังนั้นการค้นพบของ อาจารย์เก่ง-ศิวพร ครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชาวโลกยิ่งนัก ใครสนใจต้องการศึกษาการเปิดรหัสชีวิตกับอาจารย์เก่ง ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 08-94457994, 08-2326-7389, 08-3632-8999 ท่านยินดีจะถ่ายทอดความรู้ให้โดยไม่หวงวิชา เพราะเท่ากับเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป


 
ดารา :
  คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

การเสนอข่าว

เห็นด้วย 
0%
ไม่เห็นด้วย 
0%
Recommend on Google
ดาราโปรไฟล์
ชื่อ :พชร ปัญญายงค์
ชื่อเล่น : แบงค์
วันเกิด :
ค้นหาดาราอื่นๆ
ค้นหาตามตัวอักษร
คอลัมน์อื่นๆ ในหมวด
ปรุงรสความสำเร็จกับนักวิทย์หัวใจศิลป์
14 เมษายน 2555 12:48 น.
"น.ต.หญิง สลักจิต" พลิกชีวิตมุ่งสู่อาชีพตัวแทนขายประกัน
06 เมษายน 2555 16:26 น.
ความสุขฉบับกระเป๋า โดย "วโรณิกา เรซ"
04 เมษายน 2555 14:24 น.
เศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจดัง โฟร์ซีซั่นส์
24 กุมภาพันธ์ 2555 16:20 น.
"เจตนา พงษ์พานิช" แนะวิธีการครองคู่ต้องอดทน เข้าใจ และลดอีโก้
17 กุมภาพันธ์ 2555 15:54 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
© Copyright 2009 All Rights Reserved - @ Siamdara.com