หน้าแรก เอนเตอร์เทน ที่เที่ยว
มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้
01 มิถุนายน 2012 16:01 น.  View : 3,847  Post : 0  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดงาน ''มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก'' ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแผนสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐฯ เพื่อผลักดัน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการปีมหัศจรรย์เมืองไทย 2555 (Miracle Year of Amazing Thailand) ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 การจัดงาน ''มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก'' ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 โดยมีแนวคิดที่จะจัดงานวัน ''วิสาขบูชาโลก'' ขึ้นให้ยิ่งใหญ่และเป็นสากลในรูปแบบกิจกรรมที่สื่อถึงความมหัศจรรย์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งนี้ และในปี 2555 นี้ ยังตรงกับปีแห่งการฉลอง 2600 ปีแห่งพุทธชยันตี หรือการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสาเหตุที่เลือกจัดงานที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 จะมีพิธีเปิดงาน ''มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก'' ขึ้นในเวลา 16.00 น. ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 นายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี เนื่องจากเป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2600 ปี ประกอบกับในปีนี้ แนวคิดหลักในการท่องเที่ยวไทยที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ คือ มหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Thailand)

 การจัดงานกำหนดภายใต้ธีม ''ดอกบัว'' เนื่องจากเป็นดอกไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้ในการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย โดยในพุทธประวัติบันทึกไว้ว่า ดอกบัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา ซึ่งได้แก่ การประสูติ เนื่องจากทันทีที่พระองค์ประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว และแต่ละก้าวก็มีดอกบัวผุดรองรับทุกก้าวอย่างน่าอัศจรรย์ รวมทั้งพระพุทธเจ้าใช้ดอกบัวเป็นกุศโลบายแทนการอธิบายถึงคน 4 ประเภทที่เปรียบดั่งดอกบัว 4 เหล่าอีกด้วย โดยไฮไลต์ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

 1. พิธีเปิดด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่ ''มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา'' เพื่อร่วมกันแสดงออกของความศรัทธา และร่วมกันสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 1 มิถุนายน จะมีการจัดขบวนแห่ ''มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา'' เพื่อสักการะพระปฐมเจดีย์ศรีนัครา นำเสนอตำนานพระปฐมเจดีย์ทั้ง 3 ยุค ซึ่งจัดว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทย โดยขบวนจะเริ่มเดินจากพระราชวังสนามจันทร์ผ่านตัวเมืองนครปฐมมายังองค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากนั้นจะมีการสวดของพระสงฆ์ 120  รูป จาก 5 ประเทศ ได้แก่ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เวียดนาม และจีน

 2. ''มหัศจรรย์ใบโพธิ์'' เชิญประชาชนมีส่วนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ โดย ททท. ได้จัดเตรียมใบโพธิ์ (ทองเหลือง) 6,000 ใบ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เขียนชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง และครอบครัว โดยจะนำใบโพธิ์ทั้งหมดไปหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 (วันวิสาขบูชา) ซึ่งจะนำไปถวายให้วัดพระปฐมเจดีย์ให้ประชาชนร่วมสักการะต่อไป

 3. การแสดงแสง สี เสียง ''ย้อนรอยตำนานพระปฐมเจดีย์'' ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 เวลาแสดง 19.30-20.00  น. โดยแบ่งเนื้อหาของการแสดงเป็น 3 องค์คือ 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในดินแดน สุวรรณภูมิ สมัยสุวรรณภูมิ
 ย้อนตำนานการก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ เรื่องพญากง-พญาพาน สมัยสุวรรณภูมิ
 ยุคความเรืองรองขององค์พระปฐมเจดีย์ ในรัชกาลที่ 4-6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 4. เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์, เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแก่ในหลวง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 2600 ปีแห่งพุทธชยันตี และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมกัน
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการ ''มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้า'' จัดแสดงในรูปแบบ Installation Art โดยใช้เทคนิคแบบสื่อผสมผสาน โดยจะฉายเวลา 11.00-20.00 น. ชั่วโมงละ 2 รอบ/รอบละ 15 นาที ซึ่งภายในโซนนิทรรศการจะจัดจำลองป่า เนื่องด้วยสังเวชนียสถานทั้ง 4 ล้วนเกิดในป่า แบ่งออกเป็น 4 องค์ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน

กิจกรรม 5 กิจกรรมออมบุญ : 5 มหัศจรรย์ 5 มงคล 5 บุญ ประกอบด้วย 1.นั่งวิปัสสนา 2.กิจรรมเส้นทางบุญ 3.สักการะองค์พระสารีริกธาตุ 4.กิจกรรมสอยดาว ทายปริศนาธรรมของทางวัดและ 5. การร่วมห่มองค์พระปฐมเจดีย์/เขียนใบโพธิ์ทอง รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดโคมแขวน ประกวดภาพถ่าย ''มหัศจรรย์วันวิสาขบูชา'' โดย Panasonic ซึ่งผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ ทาง www.lumixfriends.com ตั้งแต่วันที่ 5-17 มิถุนายน 2555 และการจัดแสดงภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ ภายใต้แนวคิด แรงศรัทธา โดยจัดแสดงภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ในทุกยุค ทุกสมัย จากช่างภาพทั่วไป นำผลงานมาแสดงภายในงาน

 นอกจากการจัดงาน ''มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก'' ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 แล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้เข้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในสังฆราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้น เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2555  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2555 อีกด้วย

 นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าทางจังหวัดนครปฐมและวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการจัดงาน ''มหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลก'' ขึ้นที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารในครั้งนี้ เพราะทางจังหวัดนครปฐมได้ประกาศให้ปีนี้ เป็นปีแห่งการรณรงค์ทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว โดยทางจังหวัดได้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ และประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2555

 สำหรับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก องค์พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็นพระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดี และท้ายที่สุด จังหวัดนครปฐมและวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว

 คิดว่าในชีวิตหนึ่งของคนไทย น่าจะได้มากราบองค์พระปฐมเจดีย์สักครั้ง และครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้มากราบองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

Share :
Recommend on Google
ดาราโปรไฟล์
ชื่อ :ฝนทิพย์  วัชรตระกูล
ชื่อเล่น : ปุ๊กลุ๊ค
วันเกิด :
คอลัมน์อื่นๆ ในหมวด
มาเลเซียงัดแคมเปญปี 2015 เจาะตลาดท่องเที่ยวการเฉลิมฉลองแบบไม่มีสิ้นสุด
27 กุมภาพันธ์ 2558 0:54 น.
ต้นกล้า..ตากล้องท่องเมืองเบตง
20 กุมภาพันธ์ 2558 0:25 น.
ปั่นแรลลี่ เซลฟี่ เลิฟเลิฟ ร่วมเติมความหวานผ่านตำนานรักที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
13 กุมภาพันธ์ 2558 0:17 น.
ท่องเที่ยวแล่งใต้ไปสัมผัสกับ…มนต์เสน่ห์ทะเลสตูล
05 กุมภาพันธ์ 2558 23:07 น.
ท่องทะเลใสดูธรรมชาติสวย...ที่เกาะบุโหลน แห่งอันดามันใต้
30 มกราคม 2558 1:28 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบเฟิร์น - เนตั้นชวนคุณมาโดดไปกับหนังรักได้ใจ 2538 อัลเทอร์มาจีบ
นิสสันรุกตลาด เปิดตัว นิสสันจู๊ค ใหม่ ปรับโฉมใหม่รอบคัน
สัญลักษณ์นี้ควรรู้ไว้...พลาสติกชนิดใดรีไซเคิลได้
กิจกรรมร่วมสนุกรับบัตรชมภาพยนต์เรื่อง "Everly ดีออก สาวปืนโหด"
เซเรบอส เปิดตัวแคมเปญใหม่รับปี 2015 ติดจอ 7.2 ชั่วโมง....ดื่มวีต้าเบอร์รี่เลย
© Copyright 2009 All Rights Reserved - @ Siamdara.com