หน้าแรก ผู้หญิง
เจ็บหน้าอก : เวลานั้นสำคัญไฉน?
12 พฤศจิกายน 2008 10:21 น.  View : 2,190   


จากข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง จะอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ 7% แต่หากการรักษาล่าช้าเกิน 12 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะเสียชีวิตถึง 25% ซึ่งเพิ่มมากกว่า 3 เท่าตัว


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงได้มีโครงการทางด่วนพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลันขึ้น ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทันทีที่มาถึงห้องฉุกเฉิน หากพบว่าอาการเจ็บหน้าอกและคลื่นไฟฟ้าหัวใจเข้าได้กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะได้รับการทำบัลลูนขยายหลอดเลือดทันที ไม่ว่าท่านจะมาโรงพยาบาลในเวลากลางคืนหรือวันหยุดราชการ ไม่ว่าท่านจะยากดีมีจน ก็จะได้รับการรักษาโดยเท่าเทียมกัน

หากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน อย่างนิ่งนอนใจคิดว่าไม่เป็นอะไร ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อจะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การป้องกันโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ อาหารไขมันสูง รักษาภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม หมั่นออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ ท่านก็จะปลอดจากโรคหัวใจ
 
 
 
 

Share :
Recommend on Google
ดาราโปรไฟล์
ชื่อ :อรุณ ภาวิไล
ชื่อเล่น : ตุ๋ย
วันเกิด :
ค้นหาดาราอื่นๆ
คอลัมน์อื่นๆ ในหมวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
จับรางวัลกิจกรรมลุ้นรถ รวยทอง กับบัตรออมสิน ครั้งที่ 1
song one เข้าฉายพร้อมกัน 19 กุมภาพันธ์ 2015 นี้
True ชวนลุ้นบินลัดฟ้า ชมทิวทัศน์สุดสวย
กฟผ. รณรงค์สร้างความเข้าใจการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดความไม่แน่นอน และ ปรับสมดุลเชื้อเพลิงให้เหมาะสม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนต์เรื่อง "Tracers ล่ากระโจนเมือง"
© Copyright 2009 All Rights Reserved - @ Siamdara.com