หน้าแรก คอลัมน์ คนสวยสยามดารา
ศศิธร ถาวร (เบลล์)
15 พฤศจิกายน 2010 15:38 น.  View : 1,058  Post : 0  ชื่อ ศศิธร ถาวร (เบลล์)
อายุ 19  ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธรุกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดาราที่ชอบ  ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
คติประจำใจ ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าเราทำได้Share :
 
ดารา :
  คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

การเสนอข่าว

เห็นด้วย 
0%
ไม่เห็นด้วย 
0%
Recommend on Google
ดาราโปรไฟล์
ชื่อ :ภัคพร ภูวะปัจฉิม
ชื่อเล่น : ปอ
วันเกิด :
ค้นหาดาราอื่นๆ
ค้นหาตามตัวอักษร
คอลัมน์อื่นๆ ในหมวด
ปุณยวีร์ มหาศิริธนวงศ์
01 กุมภาพันธ์ 2558 1:39 น.
กัญญารัตร์ ม่วงมี
30 มกราคม 2558 22:25 น.
บุญธิดา วิวัฒน์สินอุดม
30 มกราคม 2558 1:22 น.
ฐิชา สัจจวิทย์
29 มกราคม 2558 3:10 น.
จุฑารัตน์ เขียวกอ
27 มกราคม 2558 23:17 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
© Copyright 2009 All Rights Reserved - @ Siamdara.com