หน้าแรก คอลัมน์ คนสวยสยามดารา
ศศิธร ถาวร (เบลล์)
15 พฤศจิกายน 2010 15:38 น.  View : 1,054  Post : 0  ชื่อ ศศิธร ถาวร (เบลล์)
อายุ 19  ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธรุกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดาราที่ชอบ  ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
คติประจำใจ ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าเราทำได้Share :
 
ดารา :
  คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

การเสนอข่าว

เห็นด้วย 
0%
ไม่เห็นด้วย 
0%
Recommend on Google
ดาราโปรไฟล์
ชื่อ :ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ
ชื่อเล่น : ปาล์มมี่
วันเกิด :
ค้นหาดาราอื่นๆ
ค้นหาตามตัวอักษร
คอลัมน์อื่นๆ ในหมวด
ปรียาวรรณ พุทธชาติ
26 พฤศจิกายน 2557 23:15 น.
สุนิสา ปัดทา
25 พฤศจิกายน 2557 22:20 น.
นัทธมน ปัญญาวรชาติ
22 พฤศจิกายน 2557 23:58 น.
กมลชนก หาญสุรนันท์
20 พฤศจิกายน 2557 21:50 น.
รัตนา เสรีขจรจารุ
20 พฤศจิกายน 2557 3:21 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
© Copyright 2009 All Rights Reserved - @ Siamdara.com