หน้าแรก คอลัมน์ คนสวยสยามดารา
ศศิธร ถาวร (เบลล์)
15 พฤศจิกายน 2010 15:38 น.  View : 1,047  Post : 0  ชื่อ ศศิธร ถาวร (เบลล์)
อายุ 19  ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธรุกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดาราที่ชอบ  ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
คติประจำใจ ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าเราทำได้Share :
 
ดารา :
  คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

การเสนอข่าว

เห็นด้วย 
0%
ไม่เห็นด้วย 
0%
Recommend on Google
ดาราโปรไฟล์
ชื่อ :จีระนันท์ กิจประสาน
ชื่อเล่น : เม
วันเกิด :
ค้นหาดาราอื่นๆ
ค้นหาตามตัวอักษร
คอลัมน์อื่นๆ ในหมวด
ปรียาภัทร ศิลาหอม
26 กรกฎาคม 2557 2:02 น.
ณัฏฐ์อัครยา ดีอินทร์
24 กรกฎาคม 2557 2:56 น.
พัทธนันท์ ชัยพัฒนาวรรณ
23 กรกฎาคม 2557 0:44 น.
ณฤพร พสุญาดาผลิน
20 กรกฎาคม 2557 3:22 น.
สุกัญญา พันธ์จำปี
19 กรกฎาคม 2557 1:09 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
© Copyright 2009 All Rights Reserved - @ Siamdara.com